Trước tình hình giá điện tăng cao trong mùa nắng nóng, dư luận lo ngại về việc sửa đổi giá bán lẻ điện, dù nội dung này đã được lấy ý kiến ​​rộng rãi từ tháng 8/2020 và dự kiến ​​sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm 2021. Nói về những vấn đề trên, Vụ trưởng Vụ Công Thương Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08 về phát triển du lịch trở thành ngành đầu tàu của nền kinh tế. Do đó, đây là vấn đề được cả ngành điện cũng như người dân quan tâm.

Quy định rõ biểu giá điện bán lẻ

Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện chính sách giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì sửa đổi các quy định tại Quyết định số 28 ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo phù hợp thực tế tiêu dùng điện của người dân. Đồng thời, cũng đã được thực hiện vào các năm 2018, 2020.

Tuy nhiên, theo ông Hải cho hay, việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú du lịch. Từ giá bán lẻ trong kinh doanh sang sản xuất sẽ làm tăng giá bán cho ngành sản xuất.

Quy định rõ biểu giá điện bán lẻ

Ngoài ra, để đảm bảo cân đối giá bán lẻ điện bình quân chung. Việc cải tiến điều chỉnh số bậc thang của khách hàng sinh hoạt. Điều này sẽ làm tăng giá của một nhóm khách hàng sinh hoạt.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính. Các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Quyết định 28. Sau đó, Thủ tướng sẽ đưa ra quyết định tại thời điểm phù hợp trong năm 2021. Khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

“Bộ Công thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực hoàn thiện đề án. Đồng thời đề xuất phương án phân bổ chi phí cho các nhóm khách hàng. Đánh giá tác động của phương án đến các nhóm khách hàng tiêu thụ điện. So với biểu giá bán lẻ điện hiện hành…”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin.

Điều chỉnh giá điện

Về việc điều hành giá điện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết thêm, hiện nay, giá bán điện được điều hành theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, hàng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN. Giá điện được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan các thông số đầu vào tất cả các khâu.

Sau đó, phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính toán vào giá bán điện các năm trước. Qua đó, để xác định giá bán điện hiện hành. Trong trường hợp nếu có biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu. Đồng thời, có các khoản chi phí khác chưa được tính toán vào giá điện các năm trước. Dẫn đến làm tăng giá bán điện thì việc điều chỉnh giá điện chỉ được thực hiện khi mức tăng từ 3% trở lên.

Điều chỉnh giá điện

Về trường hợp giảm giá điện, ông Tuấn thông tin thêm. EVN có trách nhiệm giảm giá bán điện ở mức tương ứng. Nếu biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu. Các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện các năm trước. Điều này đã được xử lý ở mức có thể giảm giá.

Những bất cập chưa giải quyết

Bộ Công Thương cho biết đề xuất 2 phương án để lấy ý kiến. Phương án 1 với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc. Theo đó, ghép bậc 1 và bậc 2 hiện hành thành bậc 1 mới (từ 0-100 KWh), giá bậc 1 mới bằng bậc 1 hiện hành. Giữ nguyên giá cho các hộ có mức sử dụng điện phổ biến từ 101-200 KWh/tháng. Ghép các bậc từ 201-300 KWh với 301-400 KWh thành bậc mới. Tách bậc thang trên 401 KWh thành 2 bậc mới: 401-700 KWh và trên 700 KWh.

Đối với phương án 2, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc như trên và giá bán lẻ điện một giá: Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Trong đó, giá 4 bậc đầu tiên của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc tại phương án 1 được giữ nguyên để không tác động đến các hộ sử dụng ở mức dưới 700 KWh/tháng là các khách hàng có mức thu nhập thấp hoặc trung bình.

Là cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Công Thương cho rằng 2 phương án điều chỉnh các bậc thang nêu trên đều bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành cho khách hàng sinh hoạt. Cơ quan này cũng nhấn mạnh các phương án sửa đổi này nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại hiện nay của biểu giá điện, theo hướng phù hợp hơn với thực tế sử dụng điện của các khách hàng.