Đắk Lắk có lẽ là khu vực được các ngân hàng ưu ái nhất. Hiên đã có thông tin chính thức các ngân hàng ở Đắk Lắk sẽ giảm lãi suất. Cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây chính là một hành động ấm lòng từ phía ngân hàng. Dành cho các doanh nghiệp, và một phần cũng giúp các doanh nghiệp. Có thể vượt qua đại dịch một cách tối ưu nhất có thể. Với tình hình hiện tại thì việc xuất khẩu hàng hóa cũng như tăng cường sản xuất. Là điều không thể đối với doanh nghiệp, có lẽ mọi ngân hàng đã chấp nhận thay đổi một chút cơ cấu tài chính ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp Đắk Lắk

  • Các ngân hàng ở Đắk Lắk đã tiến hành miễn giảm lãi suất
  • Kéo dài thời gian trả nợ
  • Khoanh nợ và tăng vốn vay ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng
  • Doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

ngân hàng nhà nước

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, trong các đợt dịch từ đầu năm tới nay:

  • Ở Đắk Lắk có gần 12,000 khách hàng vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng
  • Tổng dư nợ trên 15,500 tỷ đồng
  • Các nhóm ngành kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều nhất là dịch vụ ăn uống, du lịch lưu trú chiếm 50%
  • Nhóm ngành nông nghiệp chiếm 15%
  • Thương mại 25% và số còn lại là công nghiệp chế biến

Nhằm hỗ trợ khách hàng, các tổ chức tín dụng ở Đắk Lắk đã cơ cấu lùi thời gian trả nợ cho 1,452 khách hàng, với dư nợ trên 500 tỷ đồng, trong đó giữ nguyên nhóm nợ không bị chuyển sang nợ xấu lũy kế là 1,134 khách hàng, tổng vốn vay là trên 287 tỷ đồng

Biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp

Ông Lê Quang Toàn – Phó giám đốc Ngân hàng Cổ phần thương mại Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như Ngân hành Nhà nước, cùng với giảm lãi suất cho khách hàng thì đơn vị đang đẩy mạnh cho vay các gói ưu đãi với lãi suất hấp dẫn nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

“Chúng tôi đã và đang rà soát và thống kê tất cả những khách hàng nếu có đủ điều kiện thì mời họ lên ký các phụ lục để hưởng mức lãi suất ưu đãi trực tiếp cho các khoản vay, ngoài ra, chúng tôi tạo điều kiện để khách hàng tiếp xúc các gói vay ưu đãi với lãi suất thấp, làm thủ tục nhanh gọn để họ giải ngân nhanh vốn giúp các doanh nghiệp hay hộ gia đình tư tái đầu tư sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp” – ông Lê Quang Toàn nói

ngân hàng hỗ trợ Đắk Lắk

Trước đây đã có quỹ hỗ trợ doanh nghiệp Đắk Lắk

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Đắk Lắk được thành lập nhằm giúp DNNVV tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng thương mại để tăng cường nhanh năng lực tài chính, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời, góp phần quan trọng định hướng và điều tiết các hoạt động của DNNVV, hướng hoạt động của DNNVV vào những ngành nghề và khu vực cần phát triển theo định hướng của nhà nước, bên cạnh đó, Quỹ khuyến khích, thúc đẩy các tầng lớp dân cư đầu tư trực tiếp, tạo lập doanh nghiệp mới hoặc mở rộng quy mô hoạt động của các DNNVV, góp phần tích cực vào việc phát triển nền kinh tế của tỉnh