Đối với các ngân hàng có lẽ tình hình lãi suất là điều đáng quan tâm nhất. Theo thông báo mới nhất thì lãi suất liên ngân hàng đang có dấu hiệu nhích nhẹ tăng dần. Đối với các ngân hàng thì đây có lẽ là một dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên đối với khách hàng thì lại ngược lại. Đối với tính hình dịch bệnh như hiện tại thì việc lãi suất tăng hay giảm. Đều có thể ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp. Cũng như cá nhân, có vẻ dù dịch thì ngành tài chính ngân hàng cũng không bao giờ hết hot

Đánh giá mức lãi suất đã tăng

Theo thông kê của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ ngày 7/6 đến 11/6, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 694,551 tỷ đồng, bình quân 138,910 tỷ đồng/ngày, tăng 22,686 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó

  • Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 170,770 tỷ đồng
  • Bình quân 34,154 tỷ đồng/ngày, tăng 4,593 tỷ đồng/ngày
  • Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (79% tổng doanh số giao dịch)
  • Kỳ hạn một tuần (12% tổng doanh số giao dịch)

Đối với giao dịch USD:

  • Kỳ hạn qua đêm và một tuần có doanh số lớn nhất
  • Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND trong tuần giảm

lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ

Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng giảm lần lượt:

  • 0,39 điểm %/năm, 0,26 điểm %/năm, 0,15 điểm%/năm
  • Xuống mức 1,06%/năm, 1,29%/năm và 1,66%/năm

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tương đối ổn định, dao động nhẹ xung quanh so với tuần trước

Theo đó, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và một tháng tăng 0,01 điểm %/năm và 0,03 điểm %/năm lên mức 0,11%/năm  và 0,22%/năm, trong khi, kỳ hạn một tuần giảm 0,02 điểm %/năm xuống mức 0,1%/năm

Nguyên nhân khiến lãi suất liên ngân hàng tăng

Tuần từ ngày 7/6 đến 11/6, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 694,551 tỷ đồng, bình quân 138,910 tỷ đồng/ngày, tăng 22,686 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó

Nhận định về nguyên nhân khiến lãi suất liên ngân hàng tăng cao, nhóm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh là do nhu cầu nhận nguồn tăng ở một số ngân hàng thương mại lớn

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì cho rằng, nguyên nhân khiến lãi suất liên ngân hàng tăng cao là do cầu tín dụng tăng mạnh, trong khi mức tăng cung vốn lại thấp hơn, không đáp ứng nhu cầu

ngân hàng nhà nước

Một lý do nữa là nếu trước đây các ngân hàng có hai kênh hỗ trợ thanh khoản. Từ cơ quan quản lý Nhà nước là kênh thị trường mở OMO. Và việc mua vào ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì hiện nay. NHNN đã chuyển sang mua ngoại tệ kỳ hạn, khiến việc bơm tiền đồng để hỗ trợ thanh khoán. Thông qua động thái mua vào ngoại tệ bị hạn chế khá nhiều

Cùng với diễn biến của lãi suất, quy mô giao dịch vay mượn vốn giữa các ngân hàng cũng tăng mạnh, vào tuần đầu tháng 5, trung bình mỗi ngày các tổ chức tín dụng vay mượn nhau tới hơn 147,000 tỷ đồng, tăng 14% so với tuần liền trước, việc gia tăng quy mô vay mượn lẫn nhau giữa các ngân hàng phản ánh lượng cầu lớn, đây là một trong những yếu tố làm lãi suất liên ngân hàng tăng nhanh