Trong quý III/2021 tới đây, Nhà Khang Điền sẽ phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo với thời gian đáo hạn 4 năm và lãi suất mỗi năm là 12%. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Theo kế hoạch, lần phát hành trái phiếu này của Khang Điền nhằm cơ cấu lại vốn, huy động thêm vốn cho doanh nghiệp. Dự kiến sẽ giải ngân số vốn chậm nhất trong cùng quý III này.

Nhà Khang Điền phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu trong quý III

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH – sàn HOSE) vừa phát hành trái phiếu để huy động vốn. Dự kiến sau các đợt phát hành trái phiếu, Khang Điền sẽ đạt mức vốn 6.430 tỷ đồng.

Khang Điền phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, doanh nghiệp vừa phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 4 năm. Lãi suất cố định 12%/năm và thanh toán định kỳ 6 tháng 1 lần.

Doanh nghiệp cho biết thêm ngày phát hành là 14/6/2021 và ngày đáo hạn là 14/6/2025. Mục đích huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động.

Điểm đáng lưu ý, nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 240 tỷ đồng, chiếm 60% tổng lượng phát hành và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua 160 tỷ đồng, chiếm 40% tổng lượng phát hành.

Trong quý I/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 836,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 206,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,3% và 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 47,8% về chỉ còn 42,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 6,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,1 tỷ đồng lên 358,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 36,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 9,7 tỷ đồng về 16,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 58,5% so với cùng kỳ. Tương ứng giảm 28,9 tỷ đồng về 20,5 tỷ đồng. Và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Lần lượt tăng 5,9% và 4,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm; doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 17,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Khang Điền đặt mục tiêu vốn điều lệ đạt 6.430 tỷ đồng trong năm nay

Khang Điền đặt mục tiêu vốn điều lệ

Mặc dù lợi nhuận tăng tương đối tích cực nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh lại âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Khang Điền âm tới 808,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 205,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính dương 370,4 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ ròng tăng thêm.

Được biết, kể từ năm 2017-2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của KDH chưa năm nào âm lớn hơn quý I/2021. Năm 2018, dòng tiền âm lớn nhất cũng chỉ là 718,95 tỷ đồng. Tới năm 2019 âm 163,5 tỷ đồng. Và năm 2020 dương trở lại 162,6 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của KDH giảm 2,8% so với đầu năm về 13.550,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.413 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.554,1 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu KDH đóng cửa giá tham chiếu 37.350 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, KDH cũng có kế hoạch phát hành 8,4 triệu ESOP với thời gian thực hiện tương tự. Tỷ lệ phát hành 1,5% với giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. Thấp hơn khoảng 60% so với thị giá của KDH trên thị trường chứng khoán.

Dự kiến, sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành này; vốn điều lệ của KDH sẽ tăng từ 5.786 tỷ đồng lên gần 6.430 tỷ đồng.