Ở Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng phát triển nhanh và mạnh. Các giao dịch trên thị trường diễn ra có nhiều sự chuyển giao giữa nhiều quốc gia. Việc phải giao dịch với các tổ chức kinh tế quốc tế tại nước ngoài dẫn đến phát sinh về ngoại hối. Kéo theo nhu cầu trao đổi ngoại tệ của cá cá nhân và tổ chức ngày một tăng. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN. Về hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng hợp pháp.

Ngoại tệ là gì?

Ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2012/TT-NHNN).

Ngoại tệ là gì?

Trên thực tế giao thương, thường coi trọng ngoại tệ mạnh. Là những đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong giao dịch quốc tế. Có giá trị quy đổi cao và ít chịu ảnh hưởng của tỷ giá đồng tiền khác. Một số đồng ngoại tệ mạnh thông dụng nhất thế giới được thừa nhận trong thời gian dài là USD (Đô la Mỹ), EURO (Đồng tiền chung châu Âu), GBP (Bảng Anh), CAD (Đô la Canada), CHF (Phrăng Thụy Sỹ), YJP (Yên Nhật).

Đến năm 2019, có 26 nước có đơn vị tiền tệ gọi là đô la, trong đó đồng USD là phổ biến nhất. Thị trường ngoại tệ là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại ngoại tệ. Thị trường ngoại tệ của Việt Nam bao gồm thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Và thị trường ngoại tệ giữa ngân hàng với khách hàng. Theo khoản 18 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005.

Những điểm mới của thông tư

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Theo Thông tư này. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác.

Tổ chức tín dụng cũng được phép được thực hiện giao dịch như. Giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch bán quyền chọn với tổ chức kinh tế. Đồng thời, tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay. Giao dịch kỳ hạn với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cũng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân; được giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn với người không cư trú quy định; với người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu đầu tư của nhà đầu tư.

Phương thức giao dịch

Thông tư số 02/2021/TT-NHNN quy định rõ 3 phương thức giao dịch. Thứ nhất, giao dịch ngoại tệ được thực hiện thông qua giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch qua các phương tiện giao dịch, bao gồm điện thoại và phương tiện điện tử.

Ngân hàng không được thu phí giao dịch ngoại tệ từ 17/5

Thứ hai, giao dịch ngoại tệ thực hiện qua phương tiện điện tử, điện thoại. Do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm. Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu. Và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản nếu đáp ứng quy định tại Điều 12 Luật Giao dịch điện tử. Giao dịch ngoại tệ thực hiện thông qua phương tiện điện tử. Phải tuân thủ quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thứ ba, trường hợp giao dịch qua điện thoại. Tổ chức tín dụng được phép phải quy định và thông báo với đối tác các số điện thoại được phép sử dụng để giao dịch. Điện thoại phải có chức năng ghi âm và đảm bảo truy xuất được nội dung thỏa thuận giao dịch với đối tác để sử dụng cho mục đích lập xác nhận giao dịch, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng và xử lý tranh chấp (nếu có).

Đặc biệt, tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.