Mới đây Quảng Bình cho biết việc sẽ thu hồi 80.000m2 đất rừng tại huyện Lệ Thủy để GPMB thực hiện dự án trang trại điện gió BT2 – giai đoạn 2 nằm trong dự án cụm trang trại điện gió B&T (trang trạng điện gió trên đất liền có quy mô công suất lớn nhất tại Việt Nam) tại Việt Nam. Hồi tháng 9 năm 2020 công ty Cổ phần Điện gió B&T đã tiến hành khởi công dự án cụm điện gió B&T tại Quảng Bình. Nhưng theo quyết định số 686/QD-UBND ngày 3/3/2021 của tỉnh Quảng Bình thì gia đoạn 2 của dự án trại điện BT2 sẽ do công ty Công ty Cổ phần Điện gió BT3 làm chủ đầu tư.

Quảng Bình vừa ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất

Dự kiến, sau một năm cụm trang trại điện gió (BT1 và BT2). Chính thức vận hành, hòa lưới điện quốc gia, doanh thu đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Hàng năm, công ty sẽ nộp hơn 100 tỷ đồng VAT cho tỉnh Quảng Bình…

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất. Để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trang trại Điện gió BT2 – Giai đoạn 2 tại xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Theo Quyết định 1713 thì thu hồi 48.629,4 m² đất

Cụ thể, theo Quyết định số 1711/QĐ-UBND, sẽ thu hồi 57.948,5 m² đất rừng sản xuất. Do Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình quản lý. Tại xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Với quyết định số 1712, tỉnh sẽ thu hồi 20.060,1 m² đất rừng sản xuất. Do cũng do đơn vị này quản lý tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Theo Quyết định 1713 thì thu hồi 48.629,4 m² đất. Bao gồm: 36.225,5 m² đất rừng phòng hộ và 12.403,9 m² đất rừng sản xuất. Do Uỷ ban nhân dân xã Ngư Thuỷ Bắc quản lý tại xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ. Để thực hiện dự án trang trại điện gió lớn nhất Việt Nam.

Quảng Bình quyết định 4607 về việc chuyển mục đích sử dụng 220.945,2 m2 đất rừng sản xuất

Trong tháng 12/ 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã có quyết định 4607. Về việc chuyển mục đích sử dụng 220.945,2 m2 đất rừng sản xuất (rừng trồng sản xuất). Đã được Uỷ ban huyện Lệ Thủy thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Cho công ty cổ phần Điện gió BT2 thuê 226.072,4 m2,. Bao gồm: 220.945,2 m2 đã chuyển mục đích nói trên và 5.127,2 m2 đất đồi núi chưa sử dụng do UBND xã Ngư Thủy Bắc quản lý. Để thực hiện dự án trang trại điện gió BT2. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 18/8/2070. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã có quyết định 4607.

Được biết, trang trại điện gió BT2 thuộc dự án cụm trang trại điện gió B&T (trang trạng điện gió trên đất liền có quy mô công suất lớn nhất tại Việt Nam) tại Quảng Bình. Cụm trang trại điện gió này được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Điện gió B&T là công ty con của Công ty Cổ phần AMI AC Renewables – Philippines với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Dự án trang trại Điện gió BT2 ở Quảng Bình

Cụm trang trại điện gió B&T bao gồm dự án trang trại điện gió BT1 và dự án trang trại điện gió BT2. Trong đó, trang trại điện gió BT1 thuộc huyện Quảng Ninh. Công suất 109,2 MW (26 tuốc bin), vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Trang trại Điện gió BT2 thuộc huyện Lệ Thủy, công suất 100,8 MW (24 tuốc bin), vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Dự án chia làm 3 gói thầu chính, gồm: gói thầu cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và vận hành 50 tuốc bin. Trong vòng 20 năm do nhà thầu VESTAS – Đan Mạch thực hiện. Gói thầu xây dựng văn phòng điều hành, trụ móng tuốc bin. Đường nội bộ và đường dây trung thế 33KV do Công ty Cổ phần Fecon – Việt Nam. Thực hiện và gói thầu xây dựng 2 trạm biến áp và đường dây 220KV. Do nhà thầu Công ty TNHH Công Nghệ Việt – Việt Nam thực hiện. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III/2021.