Tỉnh Quảng Nam yêu cầu cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Công văn cũng nêu rõ kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, tình hình thu dọn hiện trường. Nguồn kinh phí, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thống nhất tiến độ thu dọn hiện trường và ký kết hợp đồng. Đồng thời, cử cán bộ lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương để thực hiện nội dung đã hứa.

Lãnh đạo cũng chỉ định UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban quản lý dự án thỏa thuận, ký cam kết tiến độ thu dọn hiện trường, đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, sắp xếp. nhân lực, phân công trách nhiệm cụ thể để các Tổ chức, Cá nhân có liên quan thu dọn hiện trường theo đúng thời gian biểu đã cam kết để giải quyết các vướng mắc, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ những dự án trọng điểm

Tại Công văn số 3605/UBND-KTTH do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 16/6. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án thuộc danh mục trọng điểm của tỉnh. Chủ động làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh…

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án thuộc danh mục trọng điểm của tỉnh.

Lãnh đạo cũng cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với Ban Quản lý các dự án để thống nhất. Và ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, bố trí nhân lực. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Theo tiến độ đã cam kết và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam đang chậm tiến độ do vướng mắc trong bồi thường và giải phóng mặt bằng

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi. Hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong thực hiện ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư. Và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc chức năng của Sở. Với những trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh. Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh xem xét, giải quyết.

Hiện nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam đang chậm tiến độ do vướng mắc trong bồi thường.

Ngoài ra, chủ đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương thông tin rộng rãi chế độ. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân và doanh nghiệp. Biết định hướng dư luận rõ ràng, đúng tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam đang chậm tiến độ do vướng mắc trong bồi thường. Và giải phóng mặt bằng như Đường nối từ đường Võ Chí Công đến quốc lộ (QL). Một đoạn qua ngã ba Cây Cốc (huyện Thăng Bình) và đường nối từ Quốc lộ 1. Đến nút giao cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với QL 14E. Dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (đường Võ Chí Công). Dự án nâng cấp, mở rộng QL 40B nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà. Hay đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai