Năm 2020 toàn xã hội chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, đa số các lĩnh vực tăng trưởng không đều, thua lỗ. Năm 2021 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một trong số loại hình tiêu biểu: Bảo hiểm, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Chỉ trong nửa đầu năm 2021 đã ghi nhận sự tăng mạnh về tổng tài sản thị trường bảo hiểm. Điều đó cho thấy người dân cũng đang dần quan tâm hơi đến lĩnh vực này sau hậu quả của dịch bệnh. Hãy cùng tìm hiểu những điểm nổi bật qua bài viết của chúng tôi.

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm tăng mạnh

Trước đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng thị trường bảo hiểm năm 2020 vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan. Với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552.403 tỷ đồng. Tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Chỉ sau 3 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của thị trường bảo hiểm đã tăng thêm hơn 44,1 nghìn tỷ đồng Theo báo cáo từ Bộ Tài chính. Tính đến hết tháng 3/2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng. Tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm tăng mạnh

Cụ thể, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 500.603 tỷ đồng. Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm đến hết quý 1 ước đạt 2.332 tỷ đồng. Tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.874 tỷ đồng. Tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trái lại, phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 458 tỷ đồng. Lại giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia hàng đầu. Cũng như thông tin từ kế hoạch kinh doanh 2021 tại một số doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp lớn đang cho thấy sự thận trọng. Thậm chí không ít “ông lớn” đặt mục tiêu lợi nhuận giảm xuống so với kết quả thực hiện năm trước.

Dấu hiệu phục hồi nhanh so với năm 2020

Dù chưa có kết quả kinh doanh của tất cả các DNBH trong ngành. Tuy nhiên, qua thành tích bước đầu được các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán công bố. Nhiều DNBH có những “cú hích” kinh doanh vượt trội trong quý đầu năm.  Như vậy, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ sau 3 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng thêm hơn 44,1 nghìn tỷ đồng.

Dấu hiệu phục hồi nhanh so với năm 2020

Được biết, thị trường bảo hiểm hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Bên cạnh đó còn 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Bộ Tài chính cho hay, đơn vị này đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Nguyên nhân sửa đổi là do một số quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành không còn thống nhất, đồng bộ với quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Bộ Luật Dân sự (không còn chương quy định về hợp đồng bảo hiểm), dẫn đến khó khăn trong thực hiện, thiếu những quy định mang tính đặc thù áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia bảo hiểm vì vậy cần phải có Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.