Trong giai đoạn 2020-2025, Transco đề xuất mở mới 90-100 tuyến xe buýt, mức trợ giá xe buýt bình quân hàng năm trong giai đoạn này khoảng 250-300 tỷ đồng/năm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát Dự án “Cải thiện dịch vụ xe buýt Thủ đô và hệ thống vận tải hành khách công cộng”. Từ năm 2020 đến năm 2025, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ xây dựng tầm nhìn đến năm 2030 ”.

Giai đoạn 2020-2025

Trong tờ trình của Transerco cho biết, dự kiến giai đoạn 2020 – 2025 sẽ tiếp tục điều chỉnh lộ trình 52 tuyến xe buýt. Để hợp lý hóa mạng lưới và mở rộng vùng phục vụ.

Trong đó, có 15 tuyến điều chỉnh để giảm trùng tuyến và tăng kết nối tại các nhà ga. Khi các tuyến đường sắt đô thị hoạt động. Điều chỉnh tần suất dịch vụ cho 23 tuyến buýt hiện có. Đồng thời, tăng cường kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Giai đoạn 2020-2025

Trong giai đoạn phát triển mạng lưới xe buýt 2020 – 2025, sẽ có 90 – 100 tuyến buýt được mở mới. Trong đó, có 10 tuyến buýt phục vụ học sinh, sinh viên, công nhân… Đặc biệt, cùng với 126 tuyến buýt năm 2019. Tổng số tuyến đến năm 2025 sẽ nâng lên 220 – 230 tuyến.

Số phương tiện phát triển mới trong giai đoạn này sẽ khoảng từ 1.600 đến 1.800 xe. Nâng tổng số phương tiện hoạt động buýt lên 3.400 – 3.800 xe. Tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch chiếm khoảng 15 – 20%. Sản lượng hành khách vận chuyển bằng xe buýt (gồm buýt thường và BRT) đạt từ 16 – 18% tổng nhu cầu đi lại của toàn thành phố. Kinh phí trợ giá bình quân hằng năm trong giai đoạn 2020 – 2025 vào khoảng 2.500 – 3.000 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn 2020 – 2025, cần 13 làn đường ưu tiên cho xe buýt với tổng 60,8 km; xây dựng và hình thành 7 điểm trung chuyển cho xe buýt, trong đó có 2 điểm trong nội đô để kết nối với các tuyến đường sắt đô thị (Cầu Giấy và Hào Nam) và 6 điểm ngoài vành đai 3 và 3,5. Thành phố cần phát triển thêm từ 1.500 đến 2.000 điểm dừng và 30 – 40 điểm đầu cuối phục vụ các tuyến mở mới và hợp lý hóa lộ trình.

Giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2026 – 2030, dự kiến có thêm từ 60 – 70 tuyến mở mới (12 – 14 tuyến/năm). Nâng tổng số tuyến buýt toàn thành phố lên 280 – 300. Số phương tiện phát triển mới đạt 1.500 – 1.700 xe. Tổng số phương tiện hoạt động buýt đạt từ 5.000 – 5.300 xe. Tỷ lệ phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch đến năm 2030 đạt trên 25%.

Sản lượng hành khách vận chuyển bằng xe buýt đạt từ 22-25%. Tổng nhu cầu đi lại của toàn thành phố. Kinh phí trợ giá bình quân hằng năm giai đoạn 2026 – 2030 vào khoảng 4.000 – 5.000 tỷ đồng/năm.

Theo Transerco, để bảo đảm việc phát triển luồng tuyến, phương tiện như đề án đặt ra. Thì cần ưu tiên hạ tầng phục vụ xe buýt, nhằm giúp xe buýt vận hành lưu thoát.

Giai đoạn 2026 – 2030 số tuyến đường có bố trí làn ưu tiên cho xe buýt được phát triển mới là 8 tuyến, nâng tổng số tuyến đường có làn ưu tiên cho xe buýt lên 21 với tổng số km đường ưu tiên đạt trên 250km.

Cùng với đó là xây dựng và hình thành 8 điểm trung chuyển cho xe buýt tại các trục giao thông cửa ngõ Thủ đô, ở các khu vực ngoài vành đai 3,5; phát triển thêm từ 1.200 đến 1.300 điểm dừng và 20 – 30 điểm đầu cuối phục vụ các tuyến mở mới.

Điều chỉnh các tuyến xe

Điều chỉnh các tuyến xe

Trong đó, tỷ lệ phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch đến năm 2030 đạt trên 25%. Sản lượng hành khách vận chuyển bằng xe buýt đạt từ 22-25% tổng nhu cầu đi lại của toàn thành phố. Kinh phí trợ giá bình quân hằng năm giai đoạn 2026-2030 vào khoảng 4.000 – 5.000 tỷ đồng/năm.

Theo Transerco, để bảo đảm việc phát triển luồng tuyến, phương tiện như đề án đặt ra. Việc ưu tiên hạ tầng phục vụ xe buýt là điều kiện quan trọng. Để xe bus vận hành lưu thoát và phát triển thêm luồng tuyến. Phương tiện mới để thu hút người dân sử dụng dịch vụ xe buýt. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà nội sẽ điều chỉnh 118 tuyến buýt trợ giá cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau điều chỉnh, số xe hoạt động theo kế hoạch là 1.831 xe (giữ nguyên). Số xe vận hành ngày thường là 1.294 xe, giảm 238 xe. Tương ứng giảm 15,5%, ngày Chủ nhật vận hành 1.288 xe, giảm 138 xe (tương ứng giảm 9,7%).

Đảm bảo không xáo trộn nhu cầu của hành khách

Các tuyến xe hoạt động vào ngày thường hoạt động 15.102 lượt xe (giảm 2.683 lượt, tương ứng 15,1%). Ngày Chủ nhật hoạt động 15.018 lượt xe (giảm 1.620 lượt, tương ứng 9,7%).

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội – ông Thái Hồ Phương cho biết, việc điều chỉnh dịch vụ trên nguyên tắc bảo đảm không làm xáo trộn lớn đến nhu cầu đi lại của hành khách. Dịch vụ các tuyến được rà soát, điều chỉnh phải dựa trên nhu cầu đi lại. Đặc thù hoạt động của từng tuyến.

Đối với các tuyến buýt trục chính, lưu lượng hành khách đi lại cao, x. Xem xét điều chỉnh giảm dịch vụ ở mức hợp lý. Đối với các tuyến buýt có tần suất thấp (từ 20 phút/lượt trở lên). Đồng thời, các tuyến buýt có lộ trình độc đạo, xem xét điều chỉnh về mức 30 phút/lượt, giãn tần suất chạy xe giờ thấp điểm hoặc giữ nguyên dịch vụ.