Có thể nói hiện tại là thời điểm mà các ngân hàng bắt đầu chốt danh sách cổ đông nhằm thành toán cổ thức và có lẽ VietinBank cũng không ngoại lệ, hiện tại bên phía VietinBank đã ra thông báo ngày chốt cổ đông để thanh toán cổ tức, việc VietinBank có hoạt động hợp lý trong tình hình dịch thì theo dự đoán lượng cổ tức trả có thể lên đến 30%, đây có thể là một trong những thông tin vui đối với các cổ đông, nhất là trong tình hình dịch hiện tại thì con dố gần 30% có lẽ là một con số hấp dẫn, hãy cùng chúng mình xem về tình hình của VietinBank thôi nào

VietinBank chốt danh sách sách cổ đông

Sau khi hoàn thành chia cổ tức, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến:

  • Tăng thêm 10,824 tỷ đồng
  • Nâng mức vốn điều lệ từ 37,234 tỷ đồng lên 48,058 tỷ đồng

VietinBank chốt danh sach cổ đông

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – mã cổ phiếu CTG) vừa công bố Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019, tổng tỷ lệ cổ tức chi trả cho 3 năm này là 29,0695%

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/7/2021

Được biết, việc chi trả cổ tức cho 3 năm 2017, 2018, 2019 nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông của VietinBank ngày 23/11/2020

Trong thông báo hồi cuối tháng 5, khi VietinBank chính thức được. Chính phủ phê duyệt Phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước gần 7,000 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết sẽ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức trong quý III. Quý IV/2021t sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 10,824 tỷ đồng. Nâng mức vốn điều lệ từ 37,234 tỷ đồng lên 48,058 tỷ đồng

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được VietinBank đăng ký lưu ký tại, trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành

Báo cáo lợi nhuận quý 1/2021

Báo cáo tài chính quý I/2021 vừa công bố của VietinBank cho thấy:

  • Tính đến 31/3/2021, tín dụng của VietinBank đứng im so với cuối năm 2020
  • Trong khi huy động vốn tăng 1,3%
  • Tín dụng không tăng nên tổng thu nhập từ lãi của VietinBank chỉ tương đương với cùng kỳ năm ngoái
  • Mặc dù tín dụng và thu nhập từ lãi không tăng
  • Song lợi nhuận từ mảng cho vay của ngân hàng này lại tăng tới 26,4%
  • So với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,642 tỷ đồng

Nguyên nhân là nhờ chi phí vốn rẻ: quý I/202, chi phí trả lãi tiền gửi cho khách hàng. Của VietinBank giảm tới 2,600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái

chi nhánh VietinBank

Trong quý 1, mảng dịch vụ cũng mang về khoản lợi nhuận 1,283 tỷ đồng cho VietinBank, tăng  21% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh 59% lên  lên 438,5 tỷ đồng

Tuy vậy, các lĩnh vực còn lại không khả quan,. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối chỉ đạt 340 tỷ đồng. Giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 340 tỷ. Giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí, mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 110 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 165 tỷ đồng